congtytochucsukienachau

 Местоположение: Алханай, Агинский Бурятский автономный округ, Россия

 Адрес:

 Телефон.: 6951131329

 Вебсайт: https://answers.informer.com/user/achauevent

 Информация пользователя: xây dựng thương hiệu năm 2008, Á Châu Event hay còn gọi là công ty doanh nghiệp sự kiện Á Châu được sáng lập bởi CEO Phạm Minh Đức.hiện tại đơn vị doanh nghiệp sự kiện Á Châu là nguồn nhân sự và trang bị sự kiện chính cho toàn ngành nghề tại Hà Nội, TPHCM từ năm 2008 tới bây giờ.mang 100% nguồn nhân sự trong ngành event, khiến việc trực tiếp ko qua trung gian. sở hữu trang đồ vật sự kiện nhập cảng từ Tây Ban Nha tiên tiến nhất ngày nay.Chính sách: Giá tốt nhất, khuyến mại giảm giá 30% những nhà sản xuất cho thuê nhân sự, thiết bị đối với những tổ chức doanh nghiệp sự kiện, truyền thông đăng ký khiến đối tác.Miễn phí: người mua chỉ cần gọi điện, chúng tôi sẽ tới tận nơi giải đáp miễn phí trong 24h.nhà sản xuất của chúng tôi bao gồm:

Последние объявления